Geologia inżynierska oraz surowcowa: pobieranie próbek i wiercenia- Polgeol S.A.
   
Geologia surowcowaWykonujemy:

 • projekty robót geologicznych, badania geotechniczne, dokumentacje geologiczne i dodatki do dokumentacji w celu określenia zasobów złóż każdej kopaliny,
 • wiercenia z wykorzystaniem własnej wiertnicy samochodowej H20SG,
 • dokumentacje otworowe,
 • ustalanie jakości kopaliny poprzez zastosowanie specjalistycznych badań laboratoryjnych,
 • inwentaryzacje złóż kopalin w układzie administracyjnym (gmina, powiat, województwo) lub zgodnie z rejonami określonymi przez Inwestora z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (przeglądy ekologiczne, monitoring środowiska),
 • geologiczną i ekonomiczną analizę bazy surowcowej oraz wydzielanie stref kapitałowych inwestycji górniczych (pobieranie próbek gruntów),
 • projekty zagospodarowania złoża, plany ruchu zakładu górniczego,
 • konsultacje przy uzyskiwaniu koncesji na wydobycie kopaliny i decyzji środowiskowej.


W naszym Laboratorium gruntowym:
 • wykonujemy analizę granulometryczną sitową (krzywa uziarnienia, obliczanie współczynnika filtracji i wskaźnika różnoziarnistości)
 • określamy zawartość pyłów mineralnych
 • określamy gęstość objętościową gruntu, gęstość objętościową szkieletu gruntowego oraz gęstość właściwą szkieletu gruntowego
 • określamy wilgotność naturalną gruntu oraz stopień wilgotności gruntu
 • określamy porowatość oraz wskaźnik porowatości gruntu
 • określamy stopień zagęszczenia gruntu
 • makroskopowo określamy zawartości CaCO3 oraz stan gruntów spoistych


Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1842540