Całościowa geologia inżynierska: badanie gruntów laboratoryjnie i w terenie
   
Geologia inżynierskaHPC POLGEOL S.A. zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem wierceń z zastosowaniem własnych wiertnic oraz sondy Pagani TG 63-200 do sondowań CPTu. Wykonujemy prace terenowe, laboratoryjne (badanie gruntów, ścieków, wody pobieranie próbek) i kameralne dla planowanych inwestycji budownictwa lądowego oraz wodnego w celu określenia:

  • genezy i zmienności występowania poszczególnych rodzajów gruntów;
  • właściwości fizycznych, chemicznych i wytrzymałościowych gruntów;
  • warunków hydrogeologicznych;
  • procesów geodynamicznych;
  • oddziaływania budowli na środowisko (przeglądy ekologiczne, monitoring środowiska).
Wyniki prac są przedstawiane w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej, sporządzanej dla realizacji inwestycji różnych typów:
  • wszelkiego rodzaju obiektów przemysłowych, usługowych oraz budynków mieszkalnych,
  • drogowych i kolejowych tras komunikacyjnych,
  • rurociągów i ciągów wodno-kanalizacyjnych,
  • składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków,
  • obiektów hydro-budowlanych.
Wykonujemy wszelkie prace z zakresu geologii inżynierskiej. Jeśli potrzebują Państwo badań geotechnicznych, zapraszamy do kontaktu z nami.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1842513