Kompleksowy monitoring środowiska oraz przeglądy ekologiczne na terenie Polski
   
Ochrona środowiskaRozpoznajemy stan środowiska naturalnego, prognozujemy jego zmiany, przeciwdziałamy skutkom jego zanieczyszczenia, sporządzając:
 • opinie, ekspertyzy o stanie zanieczyszczenia środowiska,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko, w tym w rejonach planowanych inwestycji udostępniających złoża gazu łupkowego,
 • plany gospodarki odpadami,
 • operaty wodnoprawne,
 • programy ochrony środowiska (przeglądy ekologiczne),
 • projekty składowisk odpadów.
oraz prowadząc:
 • kompleksowy monitoring środowiska przy realizacji wszelkiego typu inwestycji,
 • badanie chemiczne zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego terenów uprzemysłowionych, m. in. nasypów kolejowych,,
 • badanie tła,
 • badania hydrogeochemiczne,
 • rekultywację terenów zdegradowanych,
 • własne laboratorium - pobieranie próbek i badania wód, gruntów, ścieków,
 • proekologiczne działania konsultacyjne i doradcze.


HPC POLGEOL S.A. posiada:

- detektor wielogazowy VRAE PGM 7840 do określenia stężen objętościowych następujących składników:
NH3, SO2, NO, CO.

Pomiar NH3 dokonywany jest za pomocą sensora katalitycznego i termokonduktometrycznego.
Pomiar SO2, NO, CO dokonywany jest za pomocą sensorów elektrochemicznych.
Zakresy:
NH3: 0 50 ppm,
SO2: 0 20 ppm,
NO: 0 250 ppm,
CO: 0 500 ppm.

vrae

- sondę TESTO 435 do pomiaru:
emisji strumienia biogazu do atmosfery (analiza ilościowa).


Przepływ określany jest w m/s lub m3/s.

testo

- analizator gazu GA 2000, brytyjskiej firmy Geotechnical Instruments. Analiza gazu obejmuje określenie stężenia objętościowego następujących składników:
CH4, CO2, O2, CO, H2S.

Pomiar CH4 i CO2 opiera się na zasadzie absorpcji podczerwieni.
Ilość O2, CO, H2S mierzona jest za pomocą detektora elektrochemicznego.
Zakresy:
CH4: 0 70% do specyfikacji, 0 100% odczyty,
CO2: 0 40% do specyfikacji, 0 100% odczyty,
O2: 0 25%,
CO: 0 500 ppm,
H2S: 0 200 ppm.

GA 2000

- ph-metr SP300, mikrokomputerowy, firmy Slandi do pomiaru pH lub napięcia oraz temperatury
Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny układ pomiarowy sterowany mikroprocesorem najnowszej generacji. Ph-metr SP300 jest szczególnie przystosowany do pracy poza laboratorium. Funkcje i rozbudowany system automatyki pomiarów spełniają wymagania GLP i są warunkiem wielu procesów certyfikacji laboratoriów jak i wykonywanych pomiarów.

pH metr

- konduktometr SC300 mikrokomputerowy, firmy Slandi do pomiaru konduktancji oraz temperatury, a także zasolenia i suchej pozostałości.
Przyrząd wyposażony jest w elektroniczny układ pomiarowy sterowany mikroprocesorem najnowszej generacji. Konduktometr SC300 jest szczególnie przystosowany do pracy poza laboratorium. Funkcje i rozbudowany system automatyki pomiarów spełniają wymagania GLP i są warunkiem wielu procesów certyfikacji laboratoriów jak i wykonywanych pomiarów.

konduktometr

Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1827663