Badanie gruntów oraz wody i ścieków prowadzi laboratorium firmy Polgeol S.A.
   

 Wykonywane badania        Wyposażenie laboratorium

 Zlecenie        Ogólne warunki umowy


Badania laboratoryjneLaboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat Akredytacji Nr AB 463.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 463.

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja Nr DE HKN/00401/2017) w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz § 6.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

HPC POLGEOL S.A.
Laboratorium Badawcze
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39
adres e-mail: laboratorium@polgeol.pl ; fax: 22 617 42 21

czynne: pon - pt, w godz. 8 - 15
przyjmowanie próbek: pon - czw, w godz. 8 - 14


Kierownictwo Laboratorium Kontakt
Anna Dublenko
Kierownik Laboratorium
tel. 22 617 30 31 w. 153
adres e-mail: anna.dublenko@hpc-polgeol.pl
Edyta Micek
Z-ca Kierownika Laboratorium
tel. 22 617 30 31 w. 153
adres e-mail: edyta.micek@hpc-polgeol.pl
Anna Dublenko
Kierownik ds. Jakości
tel. 22 617 30 31 w. 153
adres e-mail: anna.dublenko@hpc-polgeol.pl
Tomasz Fabjanowicz
Kierujący Zespołem Pobierania Próbek
tel. 22 617 30 31 w. 153,
adres e-mail: tomasz.fabjanowicz@hpc-polgeol.pl


Działalność Laboratorium Badawczego:
Laboratorium Badawcze zajmuje się badaniem wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów oraz pobieraniem próbek.
Badania wykonywane są w oparciu o normy oraz zwalidowane metody własne.

Laboratorium Badawcze wykonuje badania wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów. Są to badania fizykochemiczne wykonywane w oparciu o następujące metody:
 • wagową,
 • potencjometryczną,
 • spektrofotometryczną,
 • wolumetryczną,
 • chromatografii gazowej,
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • emisyjnej spektrometrii płomieniowej.
Laboratorium Badawcze wykonuje także badanie wody na uzdatnianie, które polegają na dobraniu odpowiedniej metody usuwania z wody składników przekraczających dopuszczalne wartości.


Zespół Pobierania Próbek zapewnia rzetelne i bezstronne pobieranie próbek wód, ścieków oraz gruntów do badań laboratoryjnych zgodnie z polskimi i europejskimi normami.

Zespół Pobierania Próbek wykonuje:
 • pobieranie próbek wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów,
 • pobieranie próbek jednorazowych i złożonych,
 • pobieranie średniodobowych próbek ścieków zgodnie z Dz. U. Nr 137, poz 984,
 • oznaczanie parametrów chemicznych w terenie: pH, temperatury, REDOX, PEW,
 • pomiary gazów emisyjnych i składowiskowych.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1785589